aniolywkulturze

Obraz Caravaggia pt. „ Święty Mateusz i anioł”

Obraz Caravaggia pt. „ Święty Mateusz i anioł” namalowany w 1600 roku przedstawia chwilę, gdy nadlatujący anioł obdarza natchnieniem Mateusza, prostego człowieka, powołanego przez Jezusa do spisania Ewangelii. Nieobyty z pisaniem Mateusz, klęcząc jednym kolanem na prostej ławie, zwraca oblicze ku wysłannikowi niebios i z nadzieją wsłuchuje się w jego głos. Anioł więc jest pewnym przewodnikiem i pomocnikiem świętego.